Alison Thompson

Thu 7th Nov


Alison Thompson.jpg

 

Women in engineering: new perpectives

Menywod mewn peirianwaith: golyfeydd newydd

 Alison Thompson (Network Rail) with/gyda Evelyn O’Brien

 

President’s Invitation Lecture / Darlith Wahodd y Llywydd

 

Where are women in engineering profession today?  Where should they be?  Alison Thompson (Chief Operating Officer, Wales and Borders, Network Rail) will provide her views on how the rail industry can work together to encourage more women and girls into engineering.  Evelyn O'Brien will also give her perspective as a woman setting out on her career in engineering.

Ble mae menywod fel peirianwyr heddiw?  Ble dylen nhw fod?  Bydd Alison Thompson (Prif Swyddog Gweithredu, Cymru a'r Gororau, Network Rail), yn rhoi ei barn ar sut gall y diwydiant rheilffordd gydweithio i ddenu rhagor o fenywod a merched i mewn i beirianeg.  Bydd Evelyn O'Brien yn cynnig ei safbwynt hi, fel un sy'n cychwyn ar yrfa yn y proffesiwn.

Thursday 7 November / Iau 7 Tachwedd  7:00pm

Held in the James Callaghan Lecture Theatre, Singleton Campus, Swansea University

Cynhelir yn Narlithfa James Callaghan, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe

 

< Back