Carwyn Graves

Thu 24th Oct

Carywn Graves.jpg

Carwyn Graves

Apples of Wales: a social history of apple growing in Wales

Afalau Cymru: hanes cymdeithasol tyfu afalau yng Nghymru

 
'Wales has never grown much fruit, as the soil and climate are not suitable'. Statements like this abounded throughout the twentieth century, yet hide a long and rich history of fruit cultivation, cider-making and folk tradition.  Originally from Cardiff, Carwyn Graves has come via Oxford to settle in Carmarthen. He is part of the volunteer team behind the heritage orchard at the National Botanic Garden, and the fruits of his research into the story of the trees there form his book Apples of Wales, published in autumn 2018.  
We hope to have a selection of rare varieties of apples from Wales for you to taste.
'Nid yw Cymru erioed wedi tyfu fawr o ffrwythau, gan fod y pridd a'r hinsawdd yn anaddas'.  Dyna a ddywedwyd yn ystod yr ugeinfed ganrif - datganiad sy'n cuddio hanes hir o drin ffrwrthau, gwneud seidr a thraddodiad gwerin.  Daeth Carwyn Graves, brodor o Gaerdydd, o Rydychen i ymgartrefu yng Ngaerfyrddin.  Mae'n aelod o'r gr┼Áp o wirfoddolwyr y tu ôl i'r berllan hyfforddi yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Ysgrifennodd am ffrwyth ei ymchwil i mewn i hanes y coed yn ei lyfr Afalau Cymru (2018).
Gobeithio y bydd detholiad o amrywiadau prin o afalau o Gymru ar gael i’w blasu.

 

Thursday 24 October / Iau 24 Hydref  7:30pm

Swansea Museum / Amgueddfa Abertawe

< Back