Gerald Gabb

Sat 13th Apr

 

Gerald Gabb.jpg

Gerald Gabb

An older Swansea: the town before industry transformed it / Abertawe a fu: y dref gyn-ddiwydiannol

Some themes from Gerald Gabb’s major work on the history of Swansea, due to be published later this year.

Rhai themâu o waith mawr Gerald Gab ar hanes Abertawe, fydd yn cael ei gyhoeddi yn nes ymlaen eleni.

Saturday 13 April / Sadwrn 13 Ebrill   2:30pm

< Back