Rhodri Talfan Davies

Thu 7th Mar

 

Rhodri Talfan Davies.jpg

St David’s Day Lecture / Darlith Dydd Gŵyl Dewi

Rhodri Talfan Davies (BBC Cymru Wales)

Walking with giants: Wales and the global media / Cerdded gyda chewri: Cymru a’r cyfryngau byd-eang

Rhodri Talfan Davies has been the Director of BBC Cymru Wales since 2011.  In this lecture he looks at the prospects for television and radio in Wales, at a time when traditional broadcasting is facing severe social, political and technological challenges.

Bu Rhodri Talfan Davies yn Gyfarwyddwr BBC Cymru Wales er 2011.  Yn y ddarlith hon mae’n ystryried dyfodol teledu a radio yng Nghymru, pryd mae darlledu traddodiadol yn wynebu heriau cymdeithasol, gwleidyddol a thechnolegol difrifol.

Thursday 7 March / Iau 7 Mawrth    7:00pm

Held in the Faraday Lecture Theatre, Singleton Campus, Swansea University

Cynhelir yn Narlithfa Faraday, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe

< Back