Avril Rolph

Thu 10th Jan

 

Avril Rolph.jpg

Avril Rolph

‘Dare to be free’: Swansea suffragettes / ‘Meiddiwch fod yn rhydd’: swffragetiaid Abertawe

Swansea was a centre for radical women campaigning for the right to vote in elections, including Emily Phipps and other members of the Womens’ Freedom League.  Avril Rolph has researched their story and published her findings.

Bu Abertawe yn ganolfan i ferched radical oedd yn ymgyrchu dros yr hawl i bleidleisio mewn etholiadau, gan gynnwys Emily Phipps ac aelodau eraill o’r Women’s Freedom League.  Mae Avril Rolph wedi ymchwilio eu hanes a chyhoeddi ei darganfyddiadau

Thursday 10 January 2019 / Iau 10 Ionawr 2019   7:30pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

< Back