Ryland Wallace

Thu 10th Jan

 

Avril Rolph.jpg

Ryland Wallace

The women's suffrage movement in Swansea / Y mudiad dros etholfraint i ferched yn Abertawe

Swansea was a centre for radical women campaigning for the right to vote in elections, including Emily Phipps and other members of the Womens’ Freedom League.  Ryland Wallace, a leading historian of the suffrage movement in Wales, sheds light on the story.

Bu Abertawe yn ganolfan i ferched radical oedd yn ymgyrchu dros yr hawl i bleidleisio mewn etholiadau, gan gynnwys Emily Phipps ac aelodau eraill o’r Women’s Freedom League.  Mae Ryland Wallace, hanesydd blaenllaw o'r mudiad etholfraint yng Nghymru, yn taflu goleuni ar yr hanes.

Thursday 10 January 2019 / Iau 10 Ionawr 2019   7:30pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

< Back