Karmen Thomas

Thu 22nd Nov


Karmen Thomas.jpg

Karmen Thomas (Swansea University / Prifysgol Abertawe)

Scientific research and the birth of the University College of Swansea / Ymchwil wyddonol a genedigaeth Coleg y Brifysgol Abertawe

Swansea University celebrates its centenary in 2020.  To mark the event researchers are uncovering aspects of the University’s history, and Karmen Thomas is working on the work of Swansea scientists.

Bydd Prifysgol Abertawe yn dathlu ei phen-blwydd yn 2020.  I nodi’r digwyddiad mae ymchwilwyr wrthi’n datgelu agweddau ar hanes y Brifysgol, ac mae Karmen Thomas yn gweithio ar wyddonwyr Abertawe.

Thursday 22 November / Iau 22 Tachwedd    7:30pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

< Back