Summer strawberry afternoon tea / Te prynhawn mefys yr haf

Thu 21st Jun

Strawberries[1].jpg

Summer strawberry afternoon tea / Te prynhawn mefys yr haf

 

Music, raffle.  Tickets £6.00  / Cerddoriaeth, raffl.  Tocynau £6.00.

Thursday 21 June / Iau 21 Mehefin  2018  2:00pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

All welcome / Croeso I bawb

 

< Back