Penllergare and its restoration / Penlle’rgaer a’i adfywiad

Thu 12th Apr

Paul Baker.jpg

Penllergare and its restoration / Penlle’rgaer a’i adfywiad

Paul Baker, Deputy Chair / Dirpwy Gadeirydd, Penllergare Trust / Ymddiriedolaeth Penlle’rgaer

 

Thursday 12 April / Iau 12 Ebrill  2018  7:30pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

All welcome / Croeso I bawb

< Back