Wales and the European Union / Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

Thu 8th Mar

Emyr Lewis.jpg

Wales and the European Union / Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

Emyr Lewis (Blake Morgan LLP)

 

St David’s Day Lecture / Darlith Dydd Gŵyl Dewi

Tuesday 8 March / dydd Mawrth 8 mis Mawrth 2018  7:00pm

Held in the Faraday Lecture Theatre, Singleton Campus, Swansea University / Cynhelir yn Narlithfa Faraday, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe

All welcome / Croeso i bawb

< Back