St David’s Day coffee morning / Bore coffi Dydd Gŵyl Dewi

Fri 2nd Mar

Coffee.jpg 

St David’s Day coffee morning / Bore coffi Dydd Gŵyl Dewi

 

Harp recital, cake stall, books, raffle.  Tickets £3.00 / Datganiad telyn, stondyn cacenni, llyfrau, raffl.  Tocynnau £3.00

Friday 2 March / Gwener 2 Mawrth 2018  10:30am-12:00 noon

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

All welcome / Croeso i bawb

 

< Back