Revealing the archaeology of Swansea and south Wales from the air / Datgelu archeoleg Abertawe a de Cymru o’r awyr

Thu 23rd Nov

Driver.jpg

 

Revealing the archaeology of Swansea and south Wales from the air / Datgelu archeoleg Abertawe a de Cymru o’r awyr

Toby Driver (Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales / Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

The archaeology of Swansea and south Wales from the air: from prehistory to the World Wars / Archeoleg Abertawe a de Cymru o’r awyr: o gynhanes hyd y ddau Ryfel Byd

Thursday 23 November / Iau 23 Tachwedd 2017  7:30pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

All welcome / Croeso i bawb.

< Back