Staff of Swansea Museum

Thu 26th Oct

Swansea Museum talk.jpg 

 

Some of our favourite collection objects / Rhai o’n hoff bethau o’r casgliad

Staff of Swansea Museum / Staff Amgueddfa Abertawe

Members of staff will select, display and talk about objects from Swansea Museum that hold a special meaning to them. / Bydd aelodau o’r staff yn dewis, dangos a thrafod gwrthrychau o Amgueddfa Abertawe sydd o arwyddocâd arbennig iddynt.

Thursday 26 October / Iau 26 Hydref 2017 7:30pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

All welcome / Croeso i bawb.

 

< Back