Jenny Williamson

Thu 14th Sep

Jenny Williamson.JPG

 

Conservation challenges / Heriau cadwraeth

Jenny Williamson (Painting Conservator, Glynn Vivian Art Gallery / Cadwraethydd Paent, Oriel Gelf Glynn Vivian)

What does an art conservator do?  What does she aim to achieve, and what techniques does she use?   What pitfalls does she need to avoid?  Some of the questions Jenny will be answering.

Beth yw gwaith cadwraethydd celf?  Beth yw ei hancanion, a pha dulliau y mae hi'n eu defnyddio?  Beth yw'r maglau y mae'n rhaid iddi eu hosgoi?  Dyma rai o'r cwestiynau y bydd Jenny yn eu hateb.

Joint talk with Friends of the Glynn Vivian / Ar y cyd â Chyfeillion y Glynn Vivian.

Thursday 14 September 2017 / Iau 14 Medi 2017  6:30pm

Held in Lecture Room 1, Dynevor Building, Swansea College of Art, University of Wales Trinity St David / Cynhelir yn Narlithfa 1, Adeilad Dynevor, Coleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

All welcome / Croeso i bawb.

 

< Back