Martin Thomas

Tue 28th Feb

Heritage in health / Treftadaeth mewn iechyd

Martin Thomas (Heritage Lead, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board / Pennaeth Treftadaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg)

A peek into an emerging collection of exciting new historical health related artefacts discovered as part of a scoping exercise in the Health Board

Cipolwg ar y casgliad cynyddol o wrthrychau yn ymwneud ag iechyd sy’n eiddo i’r Bwrdd Iechyd.

 (The NHS in Swansea today: four expert views, 4 / Y GIG yn Abertawe heddiw: pedair golwg arbenigol, 4)

Did you miss the lecture? Click here to download the PowerPoint!

 

 

< Back