Rory Farelly

Tue 21st Feb

 

The journey of being patient- and family/carer-centred / Y daith o fod yn ganolog ar y claf ac ar y teulu/gofalwr

Rory Farelly (Director of Nursing & Patient Experience, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board / Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg)

 (The NHS in Swansea today: four expert views, 3 / Y GIG yn Abertawe heddiw: pedair golwg arbenigol, 3)

Did you miss the lecture? Click here to download the PowerPoint!

 

< Back