Julian Tudor Hart 1

Thu 3rd Feb

Julian Tudor Hart 1.jpg

Julian Tudor Hart and his legacy: four Thursday lunchtime talks

Julian Tudor Hart a’i etifeddiaeth: pedair sgwrs amser cinio dydd Iau

1: Local reflections, local deeds / Meddwl yn lleol, gweithredu’n lleol

Dr Brian Gibbons

Dr Julian Tudor Hart, a passionate defender of the NHS and inventor of the ‘inverse care law’, used his general medical practice in Glyncorrwg as a research base to pioneer health improvements.  This series looks at his life, work and lasting legacy.

O’i feddygfa yng Nglyncorrwg cyflwynodd y Dr Julian Tudor Hart, amddiffynydd brwd o’r GIG a dyfeisiwr y ‘ddeddf gofal groes’, welliannau iechyd arloesol.  Yn y gyfres hon ystyrir ei fywyd, gwaith ac etifeddiaeth barhaol.

Thursday 3 February / Dydd Iau 3 Chwefror   1:00pm

Join by Zoom / Ymunwch trwy Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/82731323155

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back