Annual General Meeting / Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol

Thu 27th Jan

AGM.jpg

Annual General Meeting / Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol

Thursday 27 January / Iau 27 Ionawr  7:00pm

Sesiwn Zoom session: https://us02web.zoom.us/j/85911251957

All RISW members welcome / Croeso i aelodau RISW

< Back