Prof. / Yr Athro Dan Hicks

Thu 2nd Dec

Dan Hicks.jpg

President’s Invitation Lecture / Darlith Wahodd y Llywydd

The restitution of museum objects / Dychwelyd gwrthrychau amgueddfaol

Prof. / Yr Athro Dan Hicks (University of Oxford / Prifysgol Rhydychen)

Dan Hicks is Professor of Contemporary Archaeology at Oxford University and Curator of the Pitt Rivers Museum.  His book The brutish museum (2020) accelerated moves to restore looted and stolen objects in museums to their counties of origin.

Athro Archeoleg Gyfoes ym Mhrifysgol Rhydychen a Churadur Amgueddfa Pitt Rivers yw Dan Hicks.  Sbardunodd ei lyfr The brutish museum (2020) y mudiad i adfer gwrthrychau amgueddfaol wedi’u dwyn a’u hysbeilio i’w gwledydd gwreiddiol.

Thursday 2 December / Dydd Iau 2 Rhagfyr   7:30pm

Cyflwyniad Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/84458125336

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back