Stephen K. Jones

Thu 9th Dec - Thu 4th Nov

Steven Jones.jpg

A tale of two towns: the South Wales Railway / Hanes dwy dref: Rheilffordd De Cymru

Stephen K. Jones

The story of the South Wales Railway, whose first train ran from Chepstow to Swansea on 18 June 1850 / Hanes Rheilffordd De Cymru, y cyrhaeddodd ei thrên cyntaf Abertawe o Gas-gwent ar 18 Mehefin 1850.

Thursday 9 December / Dydd Iau 9 Rhagfyr   7:30pm

Location to be announced / Lleoliad i'w gyhoeddi

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back