Prof. / Yr Athro Dylan Foster-Evans

Thu 14th Oct

Dylan Foster-Evans.jpg

‘Where the two languages, like two seas, meet’: the history of the Welsh and English languages in Gower

'Where the two languages, like two seas, meet’: hanes y Gymraeg a'r Saesneg yng Ngŵyr

Prof. / Yr Athro Dylan Foster-Evans (Cardiff University / Prifysgol Caerdydd)

The head of the Department of Welsh at Cardiff University looks at how the two languages of Gower developed and interacted over time / Golwg gan bennaeth yr Adran Gymraeg, Prifysgol Caerdydd ar sut datblygodd y ddwy iaith, a’r berthynas rhyngddynt dros amser.

Thursday 14 October / Dydd Iau 14 Hydref   7:30pm

Location to be announced / Lleoliad i'w gyhoeddi

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back