Rob Humphreys

Thu 9th Sep

Rob Humphreys.jpg

Adult education in Wales: reflections on its past, thoughts on its future

Addysg i oedolion yng Nghymru: meddyliau am ei orffennnol a’i ddyfodol

 

Rob Humphreys

 

The leading expert in the field and former Director of the Open University in Wales offers his view on life-long education / Mae’r prif awdurdod ar y pwnc a chy-Gyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig ei farn ar addysg gydol oes.

Thursday 9 September 2021 / Dydd Iau 9 Medi 2021  7:30pm

Cyfarfod Zoom meeting

https://us02web.zoom.us/j/89433301505

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back