Annual General Meeting

Thu 28th Jan

AGM.jpg Annual General Meeting / Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol

Thursday / Dydd Iau 28 January / Ionawr 2021 at / am 7:00pm

Cyfarfod Zoom meeting:

https://us02web.zoom.us/j/88123623545

All RISW members welcome / Croeso i aelodau RISW

< Back