Summer strawberry afternoon tea / Te prynhawn mefys yr haf

Thu 25th Jun


Strawberries[1].jpg

Summer strawberry afternoon tea

Te prynhawn mefys yr haf

Music, raffle.  Tickets £6.00 / Cerddoriaeth, raffl.  Tocynau £6.00

 Thursday 25 June / Iau 25 Mehefin   2:00pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

< Back