Ruth Callaway

Thu 30th AprMary Anning.png

Mary Anning: 19th century scientist and inspiration for Swansea marine research

Mary Anning: gwyddonydd o’r 19ed ganrif ac ysbrydoliaeth i wyddor môr yn Abertawe

Ruth Callaway

Swansea University has a long history of marine exploration.  Recently it invested in a new research vessel, 'RV Mary Anning', named after the 19th century palaeontologist. This talk will provide insight into current scientific challenges for Swansea marine research, look back at the life of Mary Anning, and consider lessons we can learn for future endeavours. 

Mae gan Brifysgol Abertawe hanes hir o ymchwilio yn y môr.  Yn ddiweddar buddsoddodd mewn llong ymchwil newydd, 'RV Mary Anning', wedi'n enwi ar ôl y paleontolegydd o'r 19eg ganrif.  Bydd Ruth Callaway yn bwrw golwg dros yr heriau gwyddonol ar gyfer ymchwil morol heddiw, yn edrych yn ôl dros fywyd Mary Anning, ac yn ystyried y gwersi y gallwn ni eu dysgu ar gyfer mentrau yn y dyfodol.

Thursday 30 April  / Iau 30 Ebrill  7:30pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

< Back