Robin Lyons

Sat 4th Apr


Robin Lyons.jpg

SuperTed knew my father: a history of Welsh animation

Adnabu SuperTed fy nhad: hanes animeiddio yng Nghymru

Robin Lyons

Robin Lyons, producer of SuperTed, Will Cwac Cwac, Sali Mali, the animated version of Under Milk Wood and many other films, presents an anecdotal history of animation in Wales.

Cyflwyna Robin Lyons, cynhyrchydd SuperTed, Wil Cwac Cwac, Sali Mali, y fersiwn animeiddedig o Dan y Wenallt a llawer o ffilmiau eraill, hanes anecdotaidd o animeiddio yng Nghymru.

Saturday 4 April / Sadwrn 4 Ebrill  2:30pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

< Back