Tonia Antoniazzi & Bethan Sayed

Fri 6th MarDemocracy.jpg

Democracy now: two parliaments compared

Democratiaeth nawr: dwy senedd ochr yn ochr

Tonia Antoniazzi MP and Bethan Sayed AM

 St David’s Day event / Digwyddiad Dydd Gŵyl Dewi

 Tonia Antoniazzi MP and Bethan Sayed AM debate the relative effectiveness of the UK Parliament and the National Assembly of Wales.

 Trafodaeth gyda Tonia Antoniazzi AS a Bethan Sayed AC ar effeithiolrwydd Senedd y DU a Chynulliad Cenedlaethol Cymru

 Friday 6 March / Gwener 6 Mawrth   7:00pm

Held in the Faraday Lecture Theatre, Singleton Campus, Swansea University

 Cynhelir yn Narlithfa Faraday, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe 

< Back