The new old age? How do we successfully navigate transitions in later life? / Henaint newydd? Sut mae llywio’r hynt trwy newidiadau yn hwyrach yn ein hoes

Thu 20th Feb


Lizzie Evans.JPG

The new old age? How do we successfully navigate transitions in later life?

Henaint newydd?  Sut mae llywio’r hynt trwy newidiadau yn hwyrach yn ein hoes

Dr Lizzie Evans (Swansea University / Prifysgol Abertawe)

In the past, people used to know what old age was and when it started but nowadays that isn't the case. We're living longer and are expected to work for longer as well as managing various roles such as caring for others and volunteering. These changes represent opportunities but also challenges. In this talk Lizzie Evans will draw on information from a number of national studies as well as her own research on evaluating transitions in later life courses.
 
Yn y gorffennol byddai pobl yn gwybod beth oedd henaint a phryd y dechreuodd, ond heddiw nid yw hyn yn wir.  Dyn ni'n byw yn hirach a disgwylir inni weithio am gyfnod hirach, yn ogystal â gofalu am eraill a gwirfoddoli.  Daw'r newidiadau hyn â chyfleoedd ond hefyd heriau.  Bydd Lizzie Evans yn tynnu ar wybodaeth o nifer o astudiaethau cenedlaethol yn ogystal â'i hymchwil ei hun ar gloriannu trawsnewidiadau yn hwyrach yn ein hoes.
 

Growing old (dis)gracefully / Heneiddio'n hapus, 3

Thursday 20 February / Iau 20 Chwefror   1:00pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

< Back