Heading for dementia / Penio’r bêl a dementia

Thu 13th Feb


Don Williams.jpg

Heading for dementia / Penio’r bêl a dementia

Donald Williams

 

Donald Williams describes his pioneering research, published in 2017, into the link between dementia and heading footballs.

Siarada Donald Williams am ei ymchwil arloesol, a gyhoeddwyd yn 2017, i mewn i'r cysylltiad rhwng dementia a phenio'r bêl droed.

Growing old (dis)gracefully / Heneiddio’n hapus, 2

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

< Back