Jon Anderson

Thu 16th Jan

Blue hawk.jpg 

Mapping the literary geographies of Swansea through a Literary Atlas of Wales

Mapio daearyddiaethau llenyddol Abertawe trwy Atlas Llenyddol Cymru

Prof. / Yr Athro Jon Anderson (Cardiff University / Prifysgol Caerdydd)

 

Jon Anderson introduces the Literary Atlas of Wales, an online resource which maps English language novels set in Wales. Funded by the Arts and Humanities Research Council, Literary Atlas unpacks the connections between literature and landscape and imagines new ways of 'mapping' these links to stimulate interest in culture, place, and history. This talk will focus in particular on novels set in Swansea and its surrounding area.

Cyflwyna Jon Anderson Atlas Lenyddol Cymru, adnodd ar-lein sy'n mapio nofelau Saesneg a leolir yng Nghymru.  Wedi'i ariannu gan Gyngor Ymchwyl y Celfyddydau a'r Dynolaethau, mae'r Atlas Lenyddol yn dadguddio'r cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a thirwedd, ac yn dychmygu ffyrdd newydd o 'fapio' y cysylltiadau hyn er mwyn ysgogi diddordeb mewn diwylliant, lleoliad a hanes.  Prif ganolbwynt y cyflwyniad fydd Abertawe a'i chyffiniau.

Thursday 16 January 2020 / Iau 16 Ionawr 2020  7:30pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

< Back